zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

               
   ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU    

                                                                                              

 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  6                 32-800 Brzesko
 tel: (14) 66 312 21 fax: (14) 66 312 21

 e-mail: zdpbrzesko@onet.pl
 witryna: www.zdp.okay.pl

Czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

                                                             
                                                          Dyrektor


                           mgr inż. Grzegorz Wołczyński  
tel: (14) 663 01 41

             
  Z-ca Dyrektora

Grzegorz Ćwioro-Badowski  tel: (14) 663 12 21

S
tarszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Andrzej Budyn tel: (14) 663 12 21


S
amodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Maria Wojcieszek tel: (14) 663 12 21


Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Pomocowych, Zadrzewień i Odszkodowań Komunikacyjnych

Wojciech Rzepa tel: (14) 663 12 21


Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji 

Angelika Stec tel: (14) 663 12 21


Samodzielne stanowisko ds. Inżynierii Ruchu Drogowego

Ewa Gibała tel: (14) 663 12 21


Główny Księgowy

Marek Zając tel: (14) 663 18 20  M


Samodzielne stanowisko ds. Pasa Drogowego

Tomasz Gładysz tel: (14) 663 18 20*
*
*
SmodCode