zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Informacje o aktualnie prowadzonych przetargach

Przetarg nieograniczony 

ZDP ZP. 271.1.2018 z dnia 18.01.2018 r 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska, w miejscowościach: Maszkienice i Wola Dębińska km 19+340 do 21+265

w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

pobierz ogłoszenie  o zamówieniu BZP 5018/58-N-2018

pobierz materiały przetargowe 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania 

ZDP.ZP.271.11.2017 z dn.12.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

pobierz informację 

Przetarg nieograniczony 

ZDP.ZP.271.2.2018 z dnia 22.01.2018 r 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w km 14+788 do 16+929 i 17+220 do 19+340 /4,261 km/ oraz drogi powiatowej nr 1340 K Mokrzyska – Radłów w km 8+280 do 8+970 /0,690 km/

w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019


pobierz ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 502248-N-2018

pobierz materiały przetargowe SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZDP ZP. 271.1.2018 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska, w miejscowościach: Maszkienice i Wola Dębińska km 19+340 do 21+265

w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

pobierz informację 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZDP.ZP.271.2.2018 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w km 14+788 do 16+929 i 17+220 do 19+340 /4,261 km/ oraz drogi powiatowej nr 1340 K Mokrzyska – Radłów w km 8+280 do 8+970 /0,690 km/
w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020

pobierz informację 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZDP ZP. 271.1.2018

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska,
w miejscowościach: Maszkienice i Wola Dębińska km 19+340 do 21+265.

w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

pobierz infomację

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZDP.ZP.271.2.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w km 14+788 do 16+929 i 17+220 do 19+340 /4,261 km/ oraz drogi powiatowej nr 1340 K Mokrzyska – Radłów w km 8+280 do 8+970 /0,690 km/.


w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020

pobierz informację

Przetarg nieograniczony 

ZDP.ZP.271.3.2018 z dnia 19.02.2018 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska gmina Brzesko , w km 0+040 do km 0+630 i km 0+845 do km 3+215 

pobierz ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 519763-N-2018

pobierz materiały przetargowe SIWZ 

Przetarg nieograniczony 

ZDP.ZP.271.4.2018 z dn.21.02.2018 

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 6 części 

pobierz ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 520332-N-2018 

pobierz materiały przetargowe SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ 

ZDP.ZP.271.3.2018 z dnia 19.02.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska gmina Brzesko , w km 0+040 do km 0+630 i km 0+845 do km 3+215

pobierz wyjaśnienie 

Informacja z otwarcia ofert 

z dnia 06.03.2018 

ZDP.ZP.271.3.2018 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska gmina Brzesko , w km 0+040 do km 0+630 i km 0+845 do km 3+215

pobierz informację 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska, w miejscowościach: Maszkienice i Wola Dębińska km 19+340 do 21+265  w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

pobierz głoszenie 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w km 14+788 do 16+929 i 17+220 do 19+340 /4,261 km/ oraz drogi powiatowej nr 1340 K Mokrzyska – Radłów w km 8+280 do 8+970 /0,690 km/ w ramach  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

pobierz ogłoszenie

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT 

ZDP.ZP.271.4.2018 

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 6 części

pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZDP.ZP.271.3.2018

z dnia 12.03.2018r 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska gmina Brzesko , w km 0+040 do km 0+630 i km 0+845 do km 3+215

pobierz  

Przetarg nieograniczony 

ZDP ZP.271.5.2018 z dnia 21.03.18 

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części 

pobierz ogłoszenie o zamówieniu nr 534338-N-2018

pobierz materiały przetargowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

z dn.22.03.2018 r

ZDP.ZP.271.3.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska gmina Brzesko , w km 0+040 do km 0+630 i km 0+845 do km 3+215

pobierz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

z dn.26.03.2018 r

ZDP.ZP.271.4.2018

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 6 części

pobierz

Zmiana treści SIWZ

ZDP ZP.271.5.2018 

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części 

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pobierz zmianę treści SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZDP ZP.271.5.2018

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części

pobierz informację 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

ZDP.ZP.271.4.2018

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 6 części

pobierz ogłoszenie

Przetarg nieograniczony

ZDP.ZP.271.6.2018  z dnia 12.04.2018 .

Przebudowa nawierzchni na placu po rozbiórce kotłowni przy siedzibie SPZOZ Brzesko 

pobierz ogłoszenie o zamówieniu  nr 5436124-N-2018

pobierz materiały przetargowe siwz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZDP.ZP. 271.5.2018 

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części

pobierz informację 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT 

Przebudowa nawierzchni na placu po rozbiórce kotłowni przy siedziebie SPZOZ w Brzesku 

ZDP.ZP.271.6.2018 

pobierz informację 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przebudowa nawierzchni na placu po rozbiórce kotłowni przy siedziebie SPZOZ w Brzesku

ZDP.ZP.271.6.2018

pobierz informację 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części

ZDP ZP.271.5.2018

pobierz ogłoszenie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa nawierzchni na placu po rozbiórce kotłowni przy siedziebie SPZOZ w Brzesku

ZDP.ZP.271.6.2018

pobierz ogłoszenie 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałen na 4 części

ZDP.ZP.271.7.2018 z dnia 14.05.2018 r

pobierz og łoszenie o zamówieniu

pobierz materiały przetargowe SIWZ 

ZMIANA SIWZ

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałen na 4 części

ZDP.ZP.271.7.2018

pobierz pismo

pobierz załącznik 1 - formularz  OFERTA 

Informacja z otwarcia ofert 

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałen na 4 części

ZDP.ZP.271.7.2018

pobierz informację

pismo dot. RODO

klauzula informacyjna RODO do pobrania i podpisu 

IINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałen na 4 części

ZDP.ZP.271.7.2018

pobierz 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałen na 4 części

ZDP.ZP.271.7.2018

pobierz ogłoszenie 

OGŁOSZENIE O  ZMIANIE  OGŁOSZENIA 

dot. UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałen na 4 części

ZDP.ZP.271.7.2018

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Przetarg nieograniczony 

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych 

ZDP.ZP.271.8.2018 z dn.22.06.2018 

pobierz ogłoszenie 

pobierz materiały przetargowe 

Informacja z otwarcia ofert 

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych

z dnia 09.07.2018

ZDP.ZP.271.8.2018 

pobierz informację 

Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych

ZDP.ZP.271.8.2018

pobierz informację 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych

ZDP.ZP.271.8.2018

pobierz ogłoszenie 

Przetarg nieograniczony

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 4 części

ZDP.ZP.271.9.2018 z dnia 14.08.2018r 

pobierz ogłoszenie o zamówieniu BZP 602993-N-2018 

pobierz materiały przetargowe SIWZ

ZMIANA SIWZ

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 4 części

ZDP.ZP.271.9.2018  (data publikacji 20.08.18)

pobierz ogłoszenie o zmianie

pobierz zmianę siwz

Informacja z otwarcia ofert 

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 4 części

ZDP.ZP.271.9.2018

pobierz informację 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budow chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 4 części

ZDP.ZP.271.9.2018 (data publikacji 10.09.2018)

pobierz informację 

Przetarg nieograniczony 

Wykonanie projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów - Borzęcin związanej z budową chodnika na odcinku Jadowniki – Sterkowiec

pobierz ogłoszenie BZP nr 616389-N-2018 z dn.13.09.18

pobierz materiały przetargowe SIWZ 

ZMIANA SIWZ

Wykonanie projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów - Borzęcin związanej z budową chodnika na odcinku Jadowniki – Sterkowiec

zmiana siwz

załącznik nr 12 - mapa 

Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów - Borzęcin związanej z budową chodnika na odcinku Jadowniki – Sterkowiec

pobierz informację 

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Budowa chodników z kanalizacją deszczową z podziałem na 4 części

ZDP.ZP.271.9.2018

pobierz ogłoszenie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wykonanie projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów - Borzęcin związanej z budową chodnika na odcinku Jadowniki – Sterkowiec

pobierz informację 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów - Borzęcin związanej z budową chodnika na odcinku Jadowniki – Sterkowiec

pobierz informację