zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

INWESTYCJE WYKONANE

WYKAZ INWESTYCJI WYKONANYCH W OSTATNICH LATACH NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO.

http://powiatbrzeski.serwer.mssc.pl

___________________________________________________________________________

WYKONANE CIĄGI PIESZE W 2016r

1. Łączna długość (Inicjatywy Samorządowe ) – 3,656 km
Łączna długość budowa (w ramach PRGiPID ) – 1,474 km
Łączna długość remont – 1,460 km
2. Wartość robót – IS- 1 786 129 zł (w tym udział gmin 739 740 zł)
– PRGiPID – wliczany w koszt ogólny inwestycji

• DP 1436K przebudowa pobocza Okocim – Brzesko – 1,160 km

• DP 1340K Wokowice – 0,200 km

• DP 1430K Sterkowiec (remont) – 0,135 km

• DP 768 Mokrzyska – 0,245 km

• DP 1433K Bucze – 0,206 km• DP 1441K Złota – 0,120 km

• DP 1422K i 1407K Biadoliny Szl. – 0,415 km

• DP 1445K Gosprzydowa ( bez nawierzchni ) – 0,725 km

________________________________________________________________________

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019 

Program o nazwie jak w tytule stanowi kontynuację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów budowy/przebudowy/ remontu/ dróg gminnych i powiatowych. Powiat Brzeski złożył w październiku 2015 r. dwa wnioski o dofinansowanie które po ocenie formalnej i merytorycznej zostały wysoko ocenione zajmując 2 i 11 miejsce listy rankingowej na 28 wniosków złożonych przez powiaty. Ostatecznie lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r. została zatwierdzona przez Wojewodę Małopolskiego 29 stycznia 2016 r.


Wniosek z poz.2 dotyczył zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445K Gnojnik – Lipnica Dolna w miejscowościach Gnojnik i Gosprzydowa, wraz budową chodnika i ścieżki rowerowej w ms. Gosprzydowa”
W ramach prac objętych wnioskiem wykonano:
• nową nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową na długości 4 848 mb.,
• budowę chodnika i ciągu rowerowego 1 074 mb,
• remont istniejącego chodnika 840 mb.,
• przejście dla pieszych z tzw. azylem,
• budowę 3 przystanków komunikacyjnych z peronami,
• przebudowę skrzyżowania z drogą gminną,
• odtworzenie rowów, przebudowę przepustów,
• utwardzenie poboczy, wycinkę drzew w pasie drogowym,
• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
• remont mostu na rzece Uszwica.
Przetarg na realizację zadania został przeprowadzony dnia 19 lutego, wpłynęło 13 ofert z których najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy za kwotę 3 837 577,02 zł. Udział własny w finansowaniu zadania stanowiący 50% wartość robót zapewniły budżety Powiatu Brzeskiego / 1 321 739,02 zł/ i Gminy Gnojnik /597 050,00 zł/.


________________________________________________________________________

Wniosek z poz. 11 dotyczył zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków wraz z budową chodnika w msc. Uście Solne”.

W ramach prac objętych wnioskiem wykonano:
• nową nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową na długości 3 325 mb.,
• budowę chodnika 400 mb., remont istniejącego chodnika 620 mb.,
• przejścię dla pieszych z tzw. azylem,
• przebudowę skrzyżowania z drogą gminną,
• budowę przystanku komunikacyjnego z peronem,
• odtworzenie rowów, przebudowę przepustów,
• utwardzenie poboczy, wycinkę drzew w pasie drogowym,
• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome.
Przetarg na realizację zadania został przeprowadzony dnia 23 lutego, wpłynęło 9 ofert, z których najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy za kwotę 1 403 456,13 zł. Udział własny w finansowaniu zadania stanowiący 50% wartości robót zapewniają budżety Powiatu Brzeskiego /510 601,13 zł/ i Gminy Szczurowa /191 127,00 zł/.