zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Beneficjent  Powiat Brzeski

Koszt inwestycji - 9 324 019,63 zł
Dofinansowanie MRPO - 47,12 % - 4 393 478,05 zł
Udział Powiatu – 52,88 % - 4 930 541,58 zł

Przebudowa dróg powiatowych nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska na odcinku Zaborów - Borzęcin - Bielcza, nr 1305K Szczurowa - Żelichów w Zaborowie, nr 1338K Górka - Zaborów - Radłów na odcinku Górka - Zaborów, na którą składały się prace: przygotowawcze, inwestycyjne oraz pozostałe.
Roboty wykonywane były w latach 2010-2011.


Zakres rzeczowy projektu:
Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach wiejskich -15,7 km.
Liczba przebudowanych obiektów inżynierii drogowej - 6 szt.
Liczba przebudowanych obiektów obsługi uczestników ruchu - zatok autobusowych - 5 szt.
Liczba wykonanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu -108 szt.
Powierzchnia dróg - 84 390 m2.
Powierzchnia poboczy - 27 400 m2.
Długość ciągów pieszych - 1 586 m.

-------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1438 K I 1440 K NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Beneficjent  Powiat Brzeski

Koszt inwestycji 2 030 832,18 zł
Dofinansowanie MRPO - 85 % - 1 722 059,18 zł
Udział Powiatu - 15 % - 303 892,83 zł

Przebudowa dróg powiatowych nr 1438 K Łoniowa – Zawada Uszewska na odcinku Biesiadki – Zawada Uszweska oraz nr 1440 K Biesiadki przez wieś, na którą składały się prace: przygotowawcze, inwestycyjne oraz pozostałe.
Roboty wykonywane były w roku 2011.


Zakres rzeczowy projektu:
Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach wiejskich -8,6 km.
Liczba przebudowanych obiektów inżynierii drogowej - 1 szt.
Liczba wykonanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 50 szt.
Powierzchnia dróg – 43 510 m2.
Powierzchnia poboczy – 13 763 m2.